Хайрхан баг


Хайрхан баг нь   2001 оны 12 сарын 27 –нд  Бугат багаас тусгаарлагдан анх байгуулагдсан .

Тус багийн нутаг дэвсгэр дээр 11 дэлгүүр, нарийн боовны цех -1 , гоймонгийн цех -1 , Караоке -1 , тоглоомын газар -1 , ногооны зоорь-6, махан зоорь-1 ,  Ус түгээх  хувийн - 3 , Шим ус ХХК-ны – 2 нийт 5  худаг   тус тус үйл ажиллагаа явуулж байна.

Тус баг нь 491 өрхтэй. 1910 өрхтэй  талын хашааны тоглоомтой гудамж дагуу байрладаг гэр хорооллын баг юм. 14 гудамжтай 300 гаруй хашаатай .

18-аас дээш насны  иргэд -1212

18-аас доош насны иргэд-   698

Ахмад настан- 110

Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд- 46

Хагас өнчин хүүхэд-44

Бүтэн өнчин хүүхэд-6

Сургууль завсардсан-5

Ногоочин өрх- 36

Малчин өрх –28

Өрх толгойлсон эрэгтэй-12

Өрх толгйолсон  эмэгтэй- 28

Багийн засаг дарга  Л. Цэнд-Аюуш

Багийн ИНХ-ын дарга  Я. Тэрбиш

Багийн Нийгмийн ажилтан  Б. Гантуяа тус тус ажиллаж байна.