Тусламж үзүүлэх тухай

Тусламж үзүүлэх тухай

 

            Төсвийн тухай Монгол улсын хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 14.2.3 дахь заалтыг үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

            1.Сумын Засаг даргад тусламж хүсч хөндсөн амьжиргааны баталгаажих түвшингээс доогуур орлоготой, хүнд нөхцөлд амьдарч байгаа Тахилт багийн иргэн Лхаасүрэн овогтой Баарай, Шалзад овогтой Цэвэлмаа, Хайрхан багийн иргэн Жигмэд овогтой Чулуунбаатар, Баатархайрхан багийн иргэн Банзраа овогтой Тогтох, Бүрэн овогтой Долгорсүрэн нарт тусламж  үзүүлсүгэй.

            2.Тусламж үзүүлэхэд шаардагдах 150000 төгрөг /нэг зуун тавин мянга/-ийг Засаг даргын нөөц хөрөнгөөс гаргахыг нягтлан бодогч /Ц.Өсөхбаяр/-д зөвшөөрсүгэй.

 

 

ЗАСАГ ДАРГА                                        Д.БААСАНДОРЖ