Тамхи худалдах үйл ажиллагаа эрхлэх, тусгай зөвшөөрөл олгох тухай

Тамхи худалдах үйл ажиллагаа эрхлэх, тусгай зөвшөөрөл олгох тухай

 

         Аж ахуйн  үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай Монгол Улсын хуулийн 16 дугаар зүйлийн 16.3.4, Тамхины хяналтын тухай Монгол Улсын хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.3 дахь заалтыг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

1.Жаргалант сумын Баатархайрхан багийн 01 дугаар гудамжны 01 тоотод байрлах “Жаргалан сакура”” БГБХ нөхөрлөлийн “Залуус” хүнсний дэлгүүрт тамхи худалдах үйл ажиллагаа эрхлэх, тусгай зөвшөөрөл олгосугай.

2.Тамхины хяналтын тухай Монгол улсын хууль болон холбогдох хууль тогтоомжуудыг сахин мөрдөж ажиллахыг  “Жаргалан сакура” БГБХ нөхөрлөлийн эзэн /Х.Гомбо/-д үүрэг болгосугай.

3.Захирамжийн биелэлтэнд хяналт тавьж ажиллахыг Орчны эрүүл ахуй, байгаль орчны хяналтын улсын байцаагч /Б.Нямчулуун/, хүнсний аюулгүй байдал, эрүүл ахуй хариуцсан мэргэжилтэн /Т.Цагаанхишиг/ нарт даалгасугай.

 

 

ЗАСАГ ДАРГА                                             Д.БААСАНДОРЖ