Жаргалант сумын 2014 оны жилийн эцсээр тоологдсон малын тоо

Аймаг/нийслэл

Сум/дүүрэг

Баг/хороо

Тэмээ

Адуу

Үхэр

Хонь

Ямаа

Бүгд

Ховд

Жаргаланд сум

10-р баг, Тахилт

  3

  102

  287

 1 806

 2 465

 4 663

11-р баг, Хайрхан

  4

  221

  616

 2 779

 3 715

 7 335

12-р баг, Цамбагарав

  10

  590

  588

 3 843

 7 431

 12 462

1-р баг, Алагтолгой

  3

  249

  504

 1 992

 3 145

 5 893

2-р баг, Баатархайрхан

  12

  468

  589

 2 416

 3 809

 7 294

3-р баг, Бичигт

  3

  277

  633

 1 669

 2 663

 5 245

4-р баг, Бугат

  1

  182

  565

 2 262

 3 329

 6 339

5-р баг, Буянт

  10

  756

 1 041

 4 096

 5 377

 11 280

6-р баг, Жаргалан

  7

  421

  825

 1 650

 2 332

 5 235

7-р баг, Магсаржав

  8

  482

  398

 1 220

 1 762

 3 870

8-р баг, Наран

 

  422

 1 134

 4 392

 10 451

 16 399

9-р баг, Рашаант

  125

  452

 1 097

 4 959

 11 416

 18 049

Нийт

  186

 4 622

 8 277

 33 084

 57 895

 104 064