2014 онд Сум хөгжүүлэх сангийн хөнгөлөлттэй зээлд хамрагдсан иргэн, аж ахуйн мэдээлэл

2014 онд Сум хөгжүүлэх сангийн хөнгөлөлттэй зээлд хамрагдсан иргэн, аж ахуйн мэдээлэл

2014 онд зээлийн эргэн төлөлтөөс нийт 18 иргэн аж ахуйн нэгжид 237,5 сая төгрөгийн хөнгөлөлттэй зээл олгосон байна.

Дд

 

Зээлдэгчийн нэр

 

Үйл ажиллагааны чиглэл

Олгосон мөнгөн дүн /сая төгрөг/

1

Г. Должинсүрэн

Үслэг эдлэл үйлдвэрлэл

                      10.00

2

Г. Саруул

Тахиан аж ахуй эрхлэх

                      32.00

3

О.Насанбуян

Оёдолын үйлдвэрлэл

                        5.00

4

Д.Чулуунхүү

Гутал үйлдвэрлэл

                        4.00

5

ЦастАлтайнсор ХХК Б.Болортуяа

Эсгий, эсгий эдлэл үйлдвэрлэл

                      10.00

6

П.Бямбадорж

Худаг ус гаргах

                      20.00

7

Эхлэхшинэжаргалант

Телевизийн үйлчилгээ

                      36.00

8

Д.Сампил

Оёдолын үйлдвэрлэл

                        1.00

9

Гоёлынундарга ХХК

Оёдолын үйлдвэрлэл

                      20.00

10

Шилбэстэйхайрхан БГБХН

Мод, модон эдлэл үйлдвэрлэл

                      15.00

11

К.Нуржуз

Блок үйлдвэрлэл

                        9.00

12

АлтайКапитал ХХК

Аялал жуулчлалын үйлчилгээ

                      20.00

13

Тамирынтал БГБХ нөхөрлөл

Жимс, жимсгэнэ тариалах, хүлэмж барих

                        5.00

14

Э.Насан

Автозасварын үйлчилгээ

                        6.00

15

В.Баянмөнх

Дугуй засварын үйлчилгээ

                        5.00

16

О.Бямбасүрэн

Оёдолын үйлдвэрлэл

                        3.50

17

Д.Ундрах

Оёдолын үйлдвэрлэл

                      18.00

18

Жамъяндорж

Махны чиглэлийн үхэр үржүүлэг

                      18.00

Нийт

237,5

 

МЭДЭЭЛЭЛ БЭЛТГЭСЭН:                      Л.ЭНХТУУЛ/хөдөлмөрийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн/